Geen financiële middelen,
maar wel graag je kind mee laten doen?

 

Doe een aanvraag via Leergeld!

Doe een aanvraag via Leergeld

Wat is leergeld?

Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Wie helpen we?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Lees meer over Leergeld

Wie kan er meedoen?

Om voor ondersteuning door Leergeld Helmond in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende basisregels:

 • Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Helmond.
 • De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 • Het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 120% van de voor het huishoudtype van toepassing zijnde bijstandsnorm.
leergeld

Wat zijn verder de regels?

Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt de aanvrager hierover bericht. Er wordt geen geld rechtstreeks aan de aanvrager betaald.

 • Contributies worden rechtstreeks aan de verenigingen betaald.
 • Geen bijdrage voor zaken die standaard bij de school horen zoals boeken en andere reguliere leermiddelen.
 • Als er een zogenaamde voorliggende voorziening is dan wordt er geen bijdrage verstrekt.
 • Vrijwillige ouderbijdragen op scholen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Vanaf het voortgezet onderwijs kan een bijdrage worden verstrekt ten behoeve van de aanschaf van een fiets.
 • Voor kinderen op het voortgezet onderwijs kan een bijdrage worden gegeven in de aanschaf van een computer of laptop.
 • Reiskosten worden niet vergoed.
 • Voorschotten worden niet verstrekt.
 • Per kind kan maximaal 450 euro per jaar worden verstrekt.
 • In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
Doe een aanvraag bij Leergeld!